Vrijwilligers uit Israël

“Met hart en ziel” – de vrijwilligers van Beth Juliana.

Beth Juliana prijst zich gelukkig met een groep van vrijwilligers die in de buurt wonen en een belangrijk en prachtig onderdeel zijn van het dagelijkse leven. Een keer per week komen ze voor een persoonlijk gesprek met een bewoner. De persoonlijke benadering, de intieme aandacht, en de mogelijkheid om “onder 4 ogen” over dingen te praten – zelfs over kwesties die minder makkelijk naar voren worden gebracht bij familie of personeel – zijn voor de bewoners uitermate belangrijk.

Naast de persoonlijke contacten zijn er diverse activiteiten waarbij de vrijwilligers ons helpen, zoals het begeleiden van uitstapjes, het begeleiden van bewoners in diverse dagelijkse bezigheden, het schenken van koffie en het begeleiden bij fysiotherapie en tuinieren op de diverse afdelingen.

De vrijwilligers worden gecoördineerd en begeleid door het hoofd van de sociale dienst. Elke 6 weken komen allen samen om ervaringen uit te wisselen, dilemma’s en moeilijkheden te bespreken, vragen te stellen en professionele begeleiding te krijgen – uiteraard met behoud van de privacy van de bewoners. Deze sessies worden ook gebruikt om de kennis van de vrijwilligers over relevante onderwerpen te verrijken door middel van discussies, lezingen, films en andere activiteiten.

U heeft geen speciale achtergrond of professionele opleiding nodig; het enige wat we vragen is tijd, goodwill en empathie. Als u interesse heeft om deel uit te maken van deze bijzondere groep van vrijwilligers, wordt u verzocht contact op te nemen met Yifat, hoofd van de sociale dienst, op telefoon 09-9704724 of via e-mail yifat@beth-juliana.co.il

Vrijwilligers uit het buitenland

Beth Juliana staat ook open voor vrijwilligers uit andere landen. Aangezien veel van de bewoners Nederlands als moedertaal spreken, komen de buitenlandse vrijwilligers voornamelijk uit Nederland en België.

De vrijwilligers uit het buitenland werken vijf dagen per week in Beth Juliana en dragen bij aan een prettige sfeer door een klein stukje Nederlandse cultuur binnen te brengen.

Buitenlandse vrijwilligers wonen gedurende 2 tot 3 maanden in Beth Juliana en helpen onder andere bij het uitdelen van maaltijden op de verpleegafdeling. Verder nemen ze deel aan verschillende activiteiten met de bewoners op basis van persoonlijke voorkeur, talent en ervaring van de vrijwilliger. Dit vindt plaats onder begeleiding van het personeel van Beth Juliana. Als u interesse heeft om deel uit te maken van deze bijzondere groep van vrijwilligers, wordt u verzocht contact op te nemen met Ita, onze huismoeder die dit verder coördineert via e-mail ita@bjh.co.il of via telefoon +972.9.970.4628.