פרטיות

 1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר BETH JULIANA, דיור מוגן, דיור תומך ומחלקה סיעודית (להלן “בית יוליאנה“) בכתובת www.beth-juliana.co.il (להלן “האתר“).
 2. בית יוליאנה מייחס חשיבות רבה ולוקח ברצינות את הפרטיות שלך, ומתוך כך משקיע משאבים רבים על מנת לשמור עליה.
 3. במדיניות פרטיות זו (להלן “מדיניות הפרטיות“) תוכל למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע אודותיך בעת שימושך באתר. על מנת לסייע לבית יוליאנה לשמור על פרטיותך הינך (להלן “המשתמש) מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של בית יוליאנה.
 4. בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו (להלן “השירותים“) הנך מביע את הסכמתך כי בית יוליאנה תעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
 5. בית יוליאנה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מידי את השימוש באתר. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות.
 6. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

מידע אישי

במהלך השימוש באתר ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:

 1. פרטים אישיים – במעמד השארת הפרטים באתר, תתבקש לספק מידע אישי אודותיך ודרכי התקשרות עימך, כגון שמך המלא, כתובת הדוא”ל והטלפון שלך. חלק מהפרטים האמורים יסומנו כ”שדות חובה” שבאי מסירתם לא תוכל להשלים את הרישום לאתר.
 2. נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, בית יוליאנה (ו/או מי מטעמה) אוסף ושומר מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ”ב.
 3. יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לבית יוליאנה, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, בית יוליאנה לא תוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.
 4. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על היכולת של בית יוליאנה לספק לך שירותים וליצור עימך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.

 

שימוש במידע

אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:

 1. כדי ליצור עימך קשר לצרכים תפעוליים ושיווקיים.
 2. כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על בית יוליאנה.
 3. כדי לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
 4. כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.
 2. אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:
 3. צדדים שלישיים המספקים לבית יוליאנה שירותים בקשר עם מתן השירותים באתר (כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, דיוור ישיר וכד’) וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים);
 4. אם יתקבל בידי בית יוליאנה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
 5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מבית יוליאנה ו/או מי מטעמה;
 6. לצורך שמירה והגנה על זכויותיו, נכסיו וקניינו של בית יוליאנה;
 7. בהסכמתך או בהנחייתך;
 8. בכל מקרה שבו בית יוליאנה תמכור, תמחה או תסב חלק מבעילותיו או את כל עסקיו ו/או נכסיו לצד שלישי, או אם הוא יירכש או תמזג עם צד שלישי, או אם הוא יפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
 9. בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה על המשתמשים שלנו עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים שהמידע הוא עליהם.
 10. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים ובית יוליאנה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור. 

דיוור ישיר

 1. ככל שתיתן את הסכמתך לכך, בית יוליאנה ייצור עימך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת.
 2. הסכמתך לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, ועדכונים שונים בקשר עם בית יוליאנה, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.
 3. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי לחיצה על לחצן “הסרה” או “unsubscribe” שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם בית יוליאנה באמצעות:
  (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: office@beth-juliana.co.il ו/או
  (2) פניה באמצעות טופס “צור קשר” באתר ו/או
  (3) פניה בכתב לכתובת: דוד רזיאל 22, 4681222 הרצליה.
  בעשותך כן, בהתאם לתנאי השימוש באתר, בית יוליאנה יחדול לפנות אליך בדיוור ישיר או לשלוח אליך דברי פרסומת.  

Cookies

 1. קבצי “Cookie” הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. בית יוליאנה עשוי להשתמש בקבצי “Cookie” אשר יאפשרו לו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
 2. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל בית יוליאנה באמצעות השימוש בקבצי “cookie” אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי “Cookie” קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי “Cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “Cookie”  תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי “Cookie” ו/או לבטל קבלת קבצי “Cookie” תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר. 

אבטחת מידע

 1. בית יוליאנה מתייחס ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.
 2. עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING) , חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
 3. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
 4. הזהר מהודעות דוא”ל מזויפות – הודעות דוא”ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של בית יוליאנה ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם. 

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

בית יוליאנה עשוי להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה בית יוליאנה ינקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.

קישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (להלן “הקישורים“) שאינם מופעלים על ידי בית יוליאנה (להלן “האתרים השונים“) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו. 

זכות עיון; זכות תיקון

 1. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר בית יוליאנה.
 2. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לבית יוליאנה בבקשה לתקן את המידע או למחקו. 

ויתור

בית יוליאנה לא נושא באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת בית יוליאנה להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין בית יוליאנה נושא באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי בית יוליאנה ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש באתר.

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:

בית יוליאנה
דוד רזיאל 22
4681222 הרצליה
office@beth-juliana.co.il